logo hiteco
logo ncn
logo iod

Strona Główna

Projekt pt. „Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów” był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”. Koordynatorem projektu jest Instytut Odlewnictwa w Krakowie natomiast projekt jest realizowany w ramach konsorcjum naukowo-technologicznego Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów, skupiającego cztery jednostki objętych dofinansowaniem w projekcie, w tym:

  1. Instytut Odlewnictwa (koordynator projektu)
  2. Instytut Metali Nieżelaznych-Oddział Metali Lekkich w Skawinie
  3. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
  4. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego